Geoportal Powiatu Olsztyńskiego
    

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Olsztyńskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Olsztyński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Strefa Geodety
Strefa Interesanta
Strefa Projektanta
Sprawdzenie wyniku weryfikacji pracy geodezyjnej
Instrukcje obsługi e-usług

Dane geoportalu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Geometria działek i budynków jest bezpłatnie do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php

GEOPORTAL - tryb publiczny
Moduł obsługi klienta
Zamawianie map i wypisów
Wnioski na narady koordynacyjne
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe oraz wnioski Wydziału Geodezji

Projekt pn. : "e-mapa2 – rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.