Geoportal powiatu olsztyńskiego
Pomoc      Strona główna   Strona Starostwa
2373
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

OpenStreetMap >Info<
powiat olsztyński
Granice gmin
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki projektowane
Elementy budynków
Adresy
Sytuacja
Sytuacja
Rzeźba
Tereny zielone
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci benzynowe, naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Maszty, słupy
Uzbr. projektowane
Osnowa
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Podział sekcyjny 2000
Mapy glebowo rolnicze
Ochrona środowiska
Osuwiska
Tereny zamknięte
dane geoportalu krajowego
Numeracja Adresowa
Punkty adresowe
Ulice
Place
Ortofotomapa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg