Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

e-mapa –pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego
poprzez uzupełnienie i digitalizację danych
Więcej informacji o projekcie

Informacje prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjnym i kartograficznym obejmującym teren Powiatu Olsztynskiego.


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.


Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym (niepublicznym). Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przejść do przeglądania bazy części opisowej.

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone roboty geodezyjne.

Kliknij tutaj, aby zadać pytania komornicze.


Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. (89) 521 05 00
fax (89) 521 05 01
www.powiat-olsztynski.pl
e-mapa@powiat-olsztynski.pl